Nekoliko reči...

O nama

Savremena konsultantska kompanija fokusirana na digitalnu transformaciju finansijskog sektora

Sa sedištem u Beogradu, Shamrock Business Consulting je savremena konsultantska kompanija fokusirana na digitalnu transformaciju finansijskog sektora i uključena je u Digitalne inicijative vezane za banke i osiguravajuće kompanije.
Shamrock Business Consulting na jedinstven način implementira end-to-end Digitalna rešenja, i pruža konsultantske usluge iz oblasti IT-a sa ekspertizom i fokusom na migraciju softverskih rešenja, product development, stručne prodajne treninge, ali i nove tehnologije kao što je Robotic Process Automation.

Naša misija

Doprinos uspehu regionalnih i globalnih klijenata kroz razvoj neophodnih veština sa ciljem da klijent dostigne kompetitivnu prednost na tržištu, kao i da uspešno osvoji nova tržišta.
Fokusirani smo na razvoj motivacije, pregovaračkih i liderskih sposobnosti naših klijenata – uz uspešno savladavanje svih poslovnih izazova pomoću kontinuiranog usavršavanja i usvajanja novih znanja.
Mi rastemo i učimo zajedno sa našim klijentima, sa krajnjim ciljem da dođemo zajedno do srećnije i uspešnije budućnosti.

Naša vizija

Želimo da ostavimo dugoročni trag kroz izmenu načina na koji kompanije posluju, tako što će usvojiti modele koučinga i konsaltinga kao svoj standardni način rada.